ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Predstavitev društva

Dosedanja organiziranost se je pokazala kot ustrezna, saj kaže uspešno delo konference, njenih organov, predsedstva in komisij. Manj smo lahko zadovoljni s povezovanjem članstva na ravni enot, ki predstavljajo ključno obliko našega dela in informativne dejavnosti. V komisiji za statutarne, organizacijske in kadrovske zadeve ugotavljamo, da doslej ni šlo za pomanjkljivost v organizacijskem smislu, temveč je problem zlasti v kadrovskih rešitvah pri zagotavljanju ožjih predsedstev po enotah našega območnega združenja. Prav zato bo naše delo v prihodnje usmerjeno v pridobivanje novih članov ter iskanje takšnih kadrovskih rešitev, ki bodo zagotovile optimalno izvajanje naših programskih usmeritev in nalog - tudi na temeljnih ravneh našega delovanja.
Doslej je v naše združenje pristopilo (s pristopno izjavo) 1894 častnikov in podčastnikov, kar pomeni, da smo v Republiki Sloveniji eno najmočnejših združenj. Kljub temu s številčnostjo našega članstva še ne moremo biti zadovoljni, saj še mnogi častniki in podčastniki iz našega območja niso vključeni v naše vrste..Prav zato ponovno vabimo vse častnike in podčastnike, zlasti poklicne, ki še niso izpolnili pristopne izjave, da to storijo čimprej in s tem tudi kadrovsko okrepijo naše vrste.
Prav tako bo v prihodnje potrebno zagotoviti našim enotam na temeljnih ravneh še boljše osnovne pogoje za njihovo delovanje (prostor, telefon, oglasna deska...) To pa bo potrebno posebej usklajevati in se dogovarjati s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti na območju mestne občine Maribor in občinami Duplek, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju, kjer naše enote delujejo

 

Organizacijska shema društva

 

Komisije predsedstva:
1. komisija za izobraževanje in obrambne dejavnosti: predsednik Milorad Popovič
2. Komisija za informativno dejavnost: predsednik Ferdo Vtič
3. Komisija za statutarne, organizacijske in kadrovske zadeve: predsednik Igor Žibrat
4. Komisija za šport in rekreacije: predsednik Zlatko Krajnc
5. Komisija za družabna srečanja, potovanja in strokovne ekskurzije:predsednik Martin Benko

 

 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Rotovški trg 9

Maribor, april 2014

OSNOVNI PODATKI ČLANOV PREDSEDSTVA

ZAP.ŠT.

PRIIMEK IN IME

NASLOV IN E MAIL

POŠTA

TELEFON

1.

ŠKOF Jože

Zaloke 19

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2241

Sp. Duplek

681-46-21

041/259-441

2.

ANŽEL Stane

Malečnik 62

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2229

Malečnik

040/553-779

3.

BARBARIČ Željko

Rancarska 018

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2241

Sp. Duplek

041/619-862

4.

BENKO Martin

Regentova 10

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2000

Maribor

041/670-716

5.

 

   

 

6.

PETROVIČ
Branko

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2312
Fram

041/637-502

7.

FRAJZMAN Mišo

Počehovska 3

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2000

Maribor

040/679-998

8.

FRANGEŽ Marijan

Flisova 26

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2311

Hoče

041/930-385

9.

GRABUŠNIK Jožef

Nova ul. 8

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2241 Sp. Duplek

051/354-663

10.

KOVAČ Marjan

Gomoljeva 8

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2000 Maribor

041/770-988

11.

KRAJNC Zlatko

Pivola 28

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2311

Hoče

041/235-283

12.

KREMAVC Bruno

Polanska c. 43

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2312 Orehova vas

041/485-753

13.

KOZJEK Radigoj

Cesta OF 40

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2000 Maribor

041/985-121

14.

LAZAR Marjan

Naveršnikova 01

2000

Maribor

041/337-077

15.

MRŠIČ Maksim

Prušnikova 34

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2000 Maribor

070/873-612

16.

OGRINC Venčeslav

Čobčeva ul. 24

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2311 Hoče

040/630-302

17.

OSANIČ Valter

Prešernova ul. 28

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2000

Maribor

040/482-587

18.

PAHOR Igor

Celestrina 12 H

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2229

Malečnik

041/874-430

19.

PARTLIČ Zlatko

Bezjakova 13

2341

Limbuš

041/962-157

20.

POPOVIČ Milorad

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

040/710-469

21.

PREMZL Danilo

Zrkovska 94

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2000

Maribor

031/525-133

22.

PREVORČIČ Franc

Vrhov dol 12

2341

Limbuš

613-21-04

031/890-914

23.

PETROVIČ Branko

Fram 152/D

2313

Fram

041637502

24.

VAUDA Stane

Pirnatova 50

2000
Maribor

070/705-997

25.

VTIČ Ferdo

Rasbergerjeva ul. 11

2000

Maribor

461-44-24

041/838-467

26.

ŽIBRAT Igor

Žmavčeva 4 A

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2000

Maribor

041/808-862

27..

ŽITKO Emil

Enota Miklavž

Kardeljeva 77

2000

Maribor

041/391-821

28.

RIEDL Ilka

Lackova c. 148

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2341

Limbuš

041/458-309

 

Strokovna služba:
Predsednik: Jožef Škof

Podpredsednika: Martin Benko