ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Republiška in občinska priznanja

 

Na Letni programski konferenci Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor, ki je bila konec meseca marca, je bilo podeljenih tudi nekaj republiških in občinskih priznanj.

Priznanja so bila podeljena posameznim članom in nekaterim organizacijam za sodelovanje in večletno požrtvovalno delo na vojaško strokovnem področju, družabnem in športnem delu.

 Priznanja sta vročila sekretar ZSČ g. Janko Ljubič in predsednik OZSČ Maribor Jože Škof.

 Zlato plaketo ZSČ je prejel Avgust Ploh iz Enote Studenci.

 Rezervni stotnik 1. g. Avgust Ploh je dolgoletni član ZSČ, član predsedstva OZSČ Maribor že peti mandat in predsednik Enote Studenci, vse od njene ustanovitve 1994. leta, katere pobudnik je bil prav on. Enota Studenci je ena najboljših enot OZSČ Maribor prav po njegovi zaslugi.

Kljub svoji visoki starosti (83 let) enoto še vedno vodi zelo uspešno, kot član predsedstva OZSČ Maribor pa zaradi izjemnega in požrtvovalnega dela veliko prispeva na razvojnih in programskih nalogah. Je eden od tistih častnikov, ki so mu vloga in cilji ZSČ prioriteta in častna dolžnost.

Zelo uspešno prenaša tudi tradicije uporništva na slovenskem na mlajši rod in občane v svojem okolju in s tem tudi veliko pripomore k krepitvi domoljubja. Je povezovalni člen med OZSČ Maribor in ostalimi dejavniki civilne družbe in društev v lokalni skupnosti.

Je dobitnik Plakete ZSČ in mnogih drugih priznanj.

 Častni znak ZSČ je prejel g. Franc Riedl najstarejši član (90 let) iz Enote Pekre.

 Podčastnik – vodnik 1 g. Franc Riedl je eden izmed prvih članov bivše ZRVS, ki so leta 1992 podpisali izjavo za članstvo v ZSČ. V enoti OZSČ Pekre je bil takoj izvoljen v predsedstvo in se izkazal s svojim požrtvovalnim in izjemno humanim delovanjem na različnih področjih delovanja OZSČ Maribor. V lokalni skupnosti si je močno prizadeval za promoviranje ZSČ in obrambnega sistema. Vedno in predvsem med mladimi si je vztrajno prizadeval, da bi se ohranile tradicije NOB in vojne 1991 ter da bi domoljubje postalo vrlina slehernega občana.

Njegovo aktivno udeležbo vključevanja v delo OZSČ Maribor in Enote Pekre pa je žal v zadnjem času nekoliko zavrla starost, saj je letos dopolnil že častitljivih 90 let starosti in je najstarejši član OZSČ Maribor.

 Pisno priznanje ZSČ so prejeli:

 Boris Pavalec iz Enote Limbuš

Janez Karničnik iz Enote Limbuš

Anton Dorič iz Enote Studenci

Ferdo Vtič, predsednik komisije za informativno dejavnost

dsc 0221

dsc 0233

 

 

 

 

 

Komisija za informiranje pri OZSČ Maribor obvešča  svoje člane in javnost o aktivnostih in opravljenih nalogah po programu dela našega društva. Za uspešno odmevnost v javnosti uporabljamo različne medije, največ časopise ali različne strokovne revije ter občasne razstave s tekstovnimi dopolnili. Zavedamo se, da je  hitra in resnična informacija naša najboljša reklama..V okviru delovanja komisije za informiranje izdajamo svoje glasilo »Štajerski častnik«.


Začetki naše dejavnosti segajo v letu 1993/94, ko smo začeli razmišljati, kako bi  seznanjali članstvo o pomembnejših zadevah v OZSČ Maribor. Do sedaj smo izdali petnajst številk, saj vsako leto izide ena številka. V dosedanjih številkah glasila so dobili osrednje mesto strokovno-vojaški prispevki, nismo pa zanemarili obveščanja tudi o drugih, morda manj, a vseeno zanimivih dogodkih, ki so povezani z različnimi oblikami druženja, ki na tak ali drugačen način prispevajo k celostnemu delovanju našega članstva. Glasilo prejemajo brezpla čno vsi naši člani, ki so plačali članarino. Zadnja leta širimo mrežo dopisnikov tudi s prijatelji, s katerimi smo podpisali listino o sodelovanju in z ostalimi, s katerimi nas vežejo vsakoletna druženja. Glasilo pošiljamo tudi obrambnim in civilnim strukturam.
Informiranje članstva poteka tudi preko informativnih sklicev po Enotah OZSČ Maribor. Občasno smo prisotni tudi v medijih- Večer, RTS, Radio Maribor. Kdor ima informacije in jih pravočasno posreduje, je v prednosti pred drugimi, kar  je v sedanjem času edino pomembno.
Zato se bomo odslej lahko srečevali na spletu, kjer boste lahko sproti spremljali naše aktivnosti ali aktivno sodelovali pri oblikovanju naše spletne strani. Našli nas boste na:
ozsčmb.si. Nasvidenje.

Spletno stran so pripravili:

Jožef Škof, predsednik OZSČ MB
Ilka Riedl, računovodkinja
Ferdo Vtič, predsednik komisije za ID
Mišo Frajzman,  fotograf
Stanko Anžel, fotograf

 

 

 

Klik za prenos16 stevilke štajerski častnik

Klik za ogled 16 stevilke štajerski častnik

 

 

Klik za prenos15 stevilke štajerski častnik

Klik za ogled 15 stevilke štajerski častnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija za informiranje
Predsednik
Ferdo Vtič