ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Letna konferenca članstva enote OZSČ Maribor - Slivnica

»Juhuhu, juhuhu, zimske počitnice so tu!« je bilo prijetno slišati vzklike veselja učencev po in izven prostorov OŠ Franca Lešnika – Vuka iz Slivnice. Tudi sam sem pomislil na oba šoloobvezna vnučka in njuno veselje. V vodstvu slivniške enote se držimo tradicije, letno konferenco članstva načrtujemo v času tik pred osnovnošolskimi zimskimi počitnicami, večkrat se prepletajo s pustnim časom. Tokrat je bil pust prej. Še vreme nam je ustreglo. Konferenco smo izvedli v petek, 15. februarja letos, s pričetkom ob 18. uri. Skupaj z vselej pristnim druženjem, ob zvokih harmonike muzikanta Frančka,gledanju posnetih aktivnosti članstva enote iz lanskega leta, kakor tudi pred 10. leti (urjenje z različnim orožjem v Rački jami), pokušanju okusne hrane in kapljice rujnega pa je trajalo do 22. ure. Skupaj se nas je v jedilnici šole zbralo 47, od tega 27 članov, 16 članic in 4 častni gostje. Podobno kot leto poprej. Istočasno z našo konferenco se je odvijalo kar nekaj drugih aktivnosti v občini Hoče – Slivnica – prireditev Športnik leta 2012, seja predsedstva AMD Orehova vas in še kaj. Tako je kar nekaj naših aktivnih članov, kakor tudi vabljenih častnih gostov na naši konferenci manjkalo. Svoj izostanek je prvi opravičil župan Jože Merkuš, udeležil se je prireditve –Športnik leta 2012 v občini. Tudi Anton Obreht, ravnatelj OŠ Slivnica, Jernej Jazbinšek, predsednik in Franc Bukovec, predstavnik SD Franc Lešnik – Vuk iz Hotinje vasi ter Marijan Frangež, predsednik hoške enote, se tokrat niso mogli udeležiti konference. Častne goste so predstavljali Jože Škof, predsednik častniške/podčastniške organizacije Maribora, Janez Šifrar, predsednik KO ZZB za vrednote NOB Hoče – Slivnica, Anton Korošec, predsednik mariborske veteranske organizacije in Boštjan Gril, predstavnik SD Franc Lešnik – Vuk iz Hotinje vasi. Po uvodnem pozdravu navzočih, izvolitvi delovnega predsedstva (Sonja Kremavc, Silvester Partlič in Leopold Lederer), ostalih delovnih teles in potrditvi dnevnega reda, sem kot predsednik enote podal poročilo o delu le-te v letu 2012. Naloge, ki smo si jih zadali sami (letna konferenca, čistilna akcija in urjenje na področju motokrosa, tradicionalni pohod na Jugovo domačijo), so bile kot vselej uspešno, tudi po številu udeležencev, organizirane in izvedene. Tudi vključevanje v načrtovane naloge krovne organizacije, kakor tudi občine Hoče - Slivnica in krajevne skupnosti smo ocenili kot solidno. Naša enota, poleg enote Studenci, še vedno kotira na vrhu osemnajsterice v krovni organizaciji. K temu so poleg članstva in pristašev enote, pomemben prispevek dodali še  Občina Hoče – Slivnica,  območna častniška organizacija iz Maribora, 72.br. SV, SD Franc Lešnik – Vuk,  OŠ Franc Lešnik – Vuk,  KS Slivnica, območno veteransko združenje Maribor, enota Hoče in Čebelarsko društvo Slivnica. In kje so pomanjkljivosti? Plačevanje članarine je pričelo upadati tudi v naši enoti. Kriza se je očitno zajedla v vse pore. Pričeli so se pojavljati tudi prvi odstopi iz članstva. Zaznavamo tudi trend, gre za nekaj članov, častnikov in podčastnikov iz območja naše občine, ki se ne udeležujejo nobenih aktivnosti, redno pa plačujejo članarino! Ugotavljamo tudi, da postajajo manj ali pa sploh neaktivni posamezni člani, ki živijo izven naše občine. Po drugi strani pa še nam vedno uspeva pridobivati nove člane, tako, da stanje članstva še vzdržujemo. Pred razpravo po poročilu je Olga Dokl, predsednica verifikacijske komisije, potrdila sklepčnost konference. Razprava je bila kratka in jedrnata. V njej so sodelovali častni gostje in posamezni člani. Jože Škof je ponovno pohvalil delovanje enote in prizadevanje predsednika. Podal je stanje v krovni enoti, kjer ni mogel zaobiti vse večjih posledic, ki jih tudi delovanju le-te povzroča poglabljajoča se kriza. Tudi umetnik s polovico manj dodeljenih denarnih sredstev iz zveze in občin, z izjemo občine Hoče – Slivnica, ne more zadovoljiti vseh potreb. Je pa poudaril, da je območnemu združenju, kljub vse večjim finančnim težavam, uspelo udejaniti večino zadanih nalog. Še posebej se je zahvalil občini Hoče – Slivnica in obenem županu Jožetu Merkušu za sofinanciranje in sodelovanje s krovno organizacijo ter podporo obema občinskima enotama. Predstavil je novo vodstvo Zveze slovenskih častnikov. Novi predsednik je general podpolkovnik Albin Gutman, v pokoju. Bil je tudi načelnik GŠ SV. V pripravi je reorganizacija funkcije ZSČ, predvsem v projektu vojaške strateške rezerve (npr. pomoč pri izbiri kadrov, promocija obrambe in SV). Franjo Pokos, član predsedstva enote Slivnica, je pojasnil zakaj je z veseljem član te enote in njenega predsedstva. Delovanje vodstva in ostalega članstva je aktivno, medsebojni odnosi so na visoki ravni, ne zahajamo v politiko, krepimo domoljubje. To, kar piše v poročilu, je vse res. Spregovoril je tudi o potrebi po slovenski vojski in njeni stalni krepitvi. Govorice nekaterih, da slovenske vojske ne potrebujemo, je ovrgel. Poglejte v Avstrijo in Švico, je povdaril. Pohvalil je lansko jesensko predavanje polkovnika SV Ernesta Anželja – »Armbrusta« v avditoriju Kadetnice na temo DOMOLJUBJE in pozval navzoče k številnejši udeležbi na takšnih in podobnih predavanjih. Spregovoril je tudi o pomenu in vlogi generala Maistra, ki so ga mnogi želeli zamolčati in še kje pustiti! Janez Šifrar je pozdravil konferenco, zahvalil se članstvu enote in krovni organizaciji za republiško priznanje – častni znak ZSČ, ki ga je prejel na letni konferenci v Pekrah. Anton Korošec je izpostavil vse boljše in tvorno sodelovanje med mariborsko veteransko organizacijo in enoto iz Slivnice. Želi še okrepiti sodelovanje. Povabil je članstvo enote na ogled muzeja, kakor tudi parka – Gaj spominov generala Maistra. Muzej in park se nahajata v bivši meljski vojašnici, kjer je tudi sedež veteranske organizacije. Vabljeni so tudi učenci slivniške in hoške osnovne šole. Po soglasno potrjenem poročilu o delu enote, sem podal tudi načrt dela enote za leto 2013, ki ga je sprotno dopolnjeval Jože Škof. Zbor je potrdil tudi dva delegata enote (tudi njuna namestnika), ki bosta 29. marca letos zastopala enoto Slivnica na letni konferenci krovne organizacije v Pekrah. Prejemnika priznanj enote za preteklo leto sta Zvonko Brodnjak in Mihael Horvat. Slednji nam je v nadaljevanju predstavil posnetke z različnih aktivnosti enote, tudi obdobij. Meh je raztegnil muzikant Franček, tudi zvrteli smo se. Za okusen prigrizek in kapljico rujnega in še kaj sta poskrbela vselej zavzeta Vanč in Nada. Tudi na osebje iz šole nismo pozabili. Razšli smo se z dobrimi željami. Čakajo nas novi izzivi. Sledi 16. tradicionalni častniški ples v Hotelu Habakuk.

 

Bruno Kremavc, stotnik, predsednik enote Slivnica

Čreta, 21. februarja 2013