ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

NOGOMETNI TURNIR MORS-a V KRANJU

Letos že peti jubilejni malo nogometni novoletno turnir MORS – a

V soboto, dne 6. decembra 2014, je DOZ ob pomoči , sodelovanju in podpori LOGBR organiziral in izvedel v telovadnici vojašnice Petra Petriča prijateljski malo nogometni turnir,katerega se je udeležilo osem ekip. Turnir sta s skupnimi močmi odprla v.d. direktorja DOZ- a g. Starc Bojan in poveljnik LOGBR polkovnik Žurman Milan.

Namen samega nogometnega turnirja je bil promocija MORS – SV in sodelovanje MORS-a s civilnim okoljem in sorodnimi organizacijami,saj so bile na turnir vabljene ekipe občin in drugih organizacij s katerimi smo na področju športa, promocije in pridobivanja kadra več kot uspešno sodelovali vsaj zadnjih deset let in v iztekajočem se letu 2014 ni bilo čisto nič drugače.

Sam turnir je potekal v zelo prijateljskem vzdušju, vendar pa je športni duh in želja po zmagi vendarle gnala tekmovalce, da so prikazali borbeno igro in odličen nogomet. Samo tekmovanje je potekalo tako, da so vse ekipe igrale znotraj dveh skupin vsaka z vsako potem pa na osnovi doseženih rezultatov znotraj skupin, tekmo za končno uvrstitev.

Kljub temu, da ni bil najbolj pomemben je končni vrstni red izgledal takole: prvo mesto je zasluženo leto že drugič zapored osvojila ekipa Mestne občine Velenje,druga je bila ekipa MORS-a, tretja je bila ekipa Ponikve,ki je na turnirju zastopala občino Šentjur, potem pa so si sledile ekipe LOGBR, veteranov ŽNK Kladivar, MO Celje, ZSČ in ekipa MO Ljubljana.

Ob koncu turnirja so bile vsem ekipam podeljena priznanja, prvim trem ekipam pa še spominske plakete. Po končani podelitvi pa je ob malici – odličnem vojaškem »pasulju«, ki so ga pripravili kuharji vojašnice Petra Petriča, potekalo še druženje vseh sodelujočih na turnirju, s skupno željo, da se naslednje leto zopet srečamo in da tovrstno srečanje ostane tradicionalno.

Tekst : major Alen Tkavc

Slike : praproščak Jožef Romih

 1

 2

 3

 4

 5

 11

13