ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

VOJAŠKO STROKOVNO PREDAVANJE

 

 

          

 

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

ROTOVŠKI TRG 09

2000 MARIBOR

 

Spoštovani član!

 

Na osnovi LND OZSČ Maribor in Načrta sodelovanja med OZSČ Maribor in 72. br. SV za leto 2014 organiziramo

 

 

VOJAŠKO STROKOVNO PREDAVANJE

V PETEK 28. FEBRUARJA 2014 OB 18.00 URI

V VOJAŠNICI GENERALA MAISTRA MARIBOR-

SOBA GENERALA MAISTRA

 

Na našo prošnjo se je ljubeznivo odzval poveljnik 72. br. SV polkovnik Franc Koračin, ki bo izvedel predavanje s sledečo temo.»PROSTORSKA RAZMEJITEV PRISTOJNOSTI V DOMICILNIH OBČINAH

ENOT 72. BR. SV«

- predstavitev Slovenske vojske in 72. br. po transformaciji

- predstavitev sodelovanja s civilnim okoljem in ZSČ

- predstavitev nalog in zmogljivosti na področju zaščite in reševanja

 

 

Prepričani smo, da je tematika izredno zanimiva in pomembna za naša poznavanja razmer, stanja in razvoja SV.

Na predavanje lahko pripeljete tudi svoje svojce, prijatelje, simpatizerje in vse, ki jih to zanima.

 

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

Vabljeni:                                                                            Predsednik OZSČ Maribor

- OZSČ Maribor                                                                 major Jožef Škof

- OZVVS Maribor

- PVD Maribor

- DVI Maribor

- DGM Maribor

- ZB NOB Maribor

- Pripadniki enot SV