ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

SAH MALECNIK 2015

 

 

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Rotovški trg 9

M A R I B O R

 

 

Datum: 13. 5. 2015

 

 

         Na podlagi LND načrta dela za leto 2015 in sklepa Predsedstva Območnega združenja slovenskih častnikov Maribor dajem

 

 

R A Z P I S

 

 

za 19. tradicionalni šahovski turnir ˝ Malečnik 2015˝, ki bo v

četrtek 4. 6. 2015

ob 16. uri v prostorih ŠK Malečnik

 

 

         Na turnirju lahko tekmujejo ekipe ali posamezniki, kateri so člani ali pridruženi člani OZSČ Maribor. Ekipo sestavljajo 3 ali 4. igralci, Vsaka enota lahko prijavi največ 2 ekipi.

 

Tekmovalci tekmujejo posamezno, skupen seštevek točk treh najboljših igralcev v ekipi pa daje ekipno razvrstitev. Tekmuje se po švicarskem sistemu 7 kol, vsak igralec pa ima na voljo 10 minut igre. Prijave za ekipe ali posameznike se oddajo do 16. ure na dan poteka turnirja pri tehničnem vodji turnirja g. Stanislavu Anželu.

Turnir se prične ob 16.30. Udeležba na šahovskem turnirju pa je potrebno potrditi do torka 3. 6. 2014 pri g. Igorju Pahorju tel. 024730393 ali 041 874430 ali g. Stanislavu Anželu tel. 02. 4730609 ali 040 553779. Sodnik na turnirju bo g. Igor Šenveter.

 

         Šahisti, ki nimajo lastne ekipe, lahko nastopajo kot posamezniki.

S seboj prinesite šahovske ure.

Po končanem turnirju bo podelitev pokalov in priznanj ter druženje ob dobri malečniški kapljici.

 

Lep šahovski pozdrav!

 

                                                                         Predsednik OZSČ Maribor

                                                                      Jože Škof            

                                                           Za enoto Malečnik- Ruperče  

                                                                               Igor Pahor