ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Vabilo na proslavo ob 50.letnici ustanovitve TO

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Rotovški trg 09

2000 MARIBOR

V A B I L O

NA PROSLAVO OB 50. LETNICI USTANOVITVE TO

v soboto, 22.9.2018 ob 11. uri

v veteranskem centru BRINJE – Slov. Bistrica

Prijavo na prireditvi prosim potrdite do 14.9.2018 – Ilki tel. 041 458 309.

Lep pozdrav.

Predsednik

Jožef Škof