ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Konferenca v pekrah 2018

 

 

MARIBORSKI ČASTNIKI

SO V CENTRU ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE V PEKRAH OCENILI SVOJE DELO

 

 

V centru za zaščito in reševanje v Pekrah so se 22. marca 2019 na programski konferenci sestali predstavniki poslovnih enot OZSČ Maribor iz Mestne občine Maribor in občin Hoče – Slivnica, Rače – Fram, Miklavž na Dr. polju, Starše in Duplek. Območno združenje Maribor šteje preko 1300 članov in je najmočnejša organizacija v državi. Udeležba na konferenci je bila 93%.

Predstavniki in gostje so prisluhnili dobro pripravljenemu poročilu predsednika Jožefa Škofa o delu v lanskem letu. Povedano je bilo, da iz leta v leto večamo aktivnosti, tako vojaško strokovne, kulturne, družabne, športno rekreativne in informativne dejavnosti, kamor smo vključevali poleg naših članov tudi njihove najbližje, so krajane in simpatizerje. Eden izmed temeljev našega delovanja v OZSČ je sodelovanje s sosednjimi organizacijami, med katerimi je v ospredju sodelovanje z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, policijskim veteranskim društvom Sever, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, Društvom generala Maistra, Društvom vojnih invalidov, 72. br. SV in CVŠ.

Konferenci so prisostvovali tudi predstavnik 72. br. SV, Centra vojaških šol, društva vojnih invalidov, policijskega veteranskega društva Sever, predstavnik OZSČ Pesnica in predsednik OZSČ Bele krajine.

Podeljena so bila republiška in območna priznanja. Prejeli so jih:

REPUBLIŠKA:

Višji vodnik Martin Benko - Zlata plaketa ZSČ

Predsednik TD Duplek g. Stanislav Germauc - Častni znak ZSČ za sodelovanje

Pridružena članica Marija Koprek - PISNO PRIZNANJE ZSČ

Rez poročnik Zlatko Krajnc - Bronasta medalja ZSČ

Pridr.član Bojan Miklavc - Bronasta medalja ZSČ

Vodnik Venčeslav Muršec - Bronasta medalja ZSČ

Stotnik Igor Pahor - Bronasta medalja ZSČ

Stotnik Danilo Šilec - Bronasta medalja ZSČ

Višji praporščak: Ferdo Vtič - Bronasta medalja ZSČ

PISNA PRIZNANJA OZSČ MARIBOR

Anka Žuraj

Franc Gregorc

Jože Cijan

Tonetu Krašovcu predsedniku OZSČ Bela krajina pa je za dolgotrajno sodelovanje bila vročena najnovejša knjiga »Vzhodnoštajerska pokrajina v procesu osamosvajanja«.

Na koncu so delegati sprejeli še finančni načrt in program dela za leto 2019.

Komisija za informiranje

Predsednik

Ferdo Vtič