ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

vabilo

 

 

 

 

 

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

ROTOVŠKI TRG 09

2000 MARIBOR

 

 

                                           V A B I L O

 

Na podlagi 22. Člena STATUTA OZSČ Maribor

S K L I C U J E M

8. redno sejo predsedstva, ki bo v torek dne, 14.7.2020 ob 19.00 uri v prostorih

VOJAŠNICE GENERALA MAISTRA MARIBOR.

 

 

DNEVNI RED:

1. potrditev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje

3. Realizacija sklepov letne volilno programske konference

4. razno

 

 

Glede na pomembnost seje pričakujem zanesljivo in polno številčno udeležbo.

Podpredsednik OZSČ Maribor

 

 

Venčeslav Ogrinc l.r.