ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Letne konference in sestanki

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA OZSČ MARIBOR ENOTE SLIVNICA – 13.02.2015

Letošnjo programsko konferenco enote OZSČ Maribor - Slivnica (v nadaljnjem besedilu enote Slivnica) je vodstvo enote načrtovalo približno tako, kakor večino vseh v preteklih 16 letih, v februarju, na dan, ko se konča 1. polletje šolskega pouka ali še lepše povedano, ko se pričnejo tako težko pričakovane zimske počitnice osnovnošolcev vzhodnega dela Slovenije. Dokončno smo termin konference potrdili na decembrski seji predsedstva enote v Hotinji vasi. Gripa in podobne virusne bolezni so tudi letos z vso silo udarile na plano, toda navkljub višji povprečni starosti, smo zmogli tudi te težave. Konferenca je kajpak uspela, članstvo enote je ponovno pokazalo in dokazalo svojo pripadnost. V petek, 13. februarja 2015, s pričetkom ob 18. uri, se je v prostoru OŠ Franc Lešnik – Vuk v Slivnici zbralo 22 članov in 15 članic enote, skupaj torej 37 udeležencev. Od osmih vabljenih, so se konference udeležili še štirje častni gostje: Jože Škof, predsednik krovne častniške organizacije, Janez Šifrar, častni predsednik ZZB za vrednote NOB Hoče – Slivnica, Anton Korošec, predsednik OZVVS Maribor in Jernej Jazbinšek, predsednik SD Franc Lešnik – Vuk, Hotinja vas. Pomembnejše delovne obveznosti so od obiska konference odtegnile novega župana občine Hoče – Slivnica, Marka Soršaka. Manjkali so še Anton Obreht, ravnatelj OŠ Franc Lešnik – Vuk, Slivnica,, Franc Bukovec, član SD Franc Lešnik – Vuk, Hotinja vas in Marijan Frangež, predsednik sosedne enote iz Hoč.

Podobno predhodnim, je tudi letošnja programska konferenca največ pozornosti posvetila podrobnemu kronološkemu pregledu in analizi dela oz. aktivnosti enote v letu 2014, delno tudi 2015 ter sprejetju načrta aktivnosti enote za preostali del tekočega leta. Tudi za obravnavano obdobje velja ugotovitev, da smo nekoliko povečali domoljubne, kulturne, športno – rekreativne, delno tudi vojaško – strokovne aktivnosti. Celo kadrovsko smo se nekoliko okrepili in skovale so se nove prijateljske vezi. Slabost, ki se zajeda tudi v našo enoto pa je upadanje plačila članarin. Je že tako, da se pri denarju vse začne in tudi konča. Vodstvo enote si prizadeva, da bi tudi to slabost vsaj nekoliko omilili. S priznanji enote Slivnica pa so bili nagrajeni najzaslužnejši člani v lanskem letu: Stanislav Cveček, Edvard Pregl in Milan Votolen.

Po uvodnem pozdravu dolgoletnega predsednika Bruna Kremavca, izvolitvi delovnega predsedstva v sestavi Franjo Pokos, Branka Pokrivač, Miša Miklavčič in ostalih organov konference, je predsednik podal izčrpno kronološko poročilo o opravljenem delu. Poročilo je bilo že z aplavzom članstva in častnih gostov soglasno potrjeno. V razpravi po poročilu je najprej spregovoril predsednik krovne organizacije Jože Škof. Pozdravil je konferenco, pohvalil enoto in njeno vodstvo za uspešno delo, za poročilo je dodal, da ni kaj dodati in izrazil željo, da bi se število tako uspešnih enot kot je slivniška, znotraj območne častniške organizacije, še povečalo. Na kratko je predstavil organizacijsko strukturo OZSČ Maribor, njeno vodstvo, v katerem pred kratkim upokojeni brigadir SV, Venčeslav Ogrinc, tudi član enote Slivnica, opravlja nalogo enega od dveh podpredsednikov in je tudi član predsedstva na republiški ravni . Zahvalil se je občini Hoče – Slivnica za dosedanjo finančno podporo, še posebej je izpostavil dolgoletno tvorno sodelovanje z zdaj že bivšim in uspešnim županom Jožefom Merkušem. Omenil je tudi že svoj prvi sestanek z novim županom Markom Soršakom in tudi njemu zaželel uspeha na novem in zahtevnem področju dela. Dotaknil se je tudi negativnih trendov na kadrovskem področju. V primerjavi z letom 2010, ko je krovna organizacija štela 1960 članov, se je število članstva konec leta 2014 zmanjšalo na 1451, torej za dobro četrtino (25%)! Tudi pomemben vir – članarina, znatno upada. Kljub določenim finančnim težavam si bo predsednik prizadeval, da bi ponovno izdali gasilo, po katerem je organizacija postala še bolj prepoznavna, Štajerski častnik.

Naslednji govornik, podpredsednik Venčeslav Ogrinc, je seznanil zbor, da je ZSČ, predvsem s ciljem zmanjšanja stroškov, sedež z Rimske ceste 8, Ljubljana, prenesla v Vojašnico Edvarda Peperka v Mostah. Novost je, da pristojnost sofinanciranja veteranskih in domoljubnih organizacij prehaja iz Ministrstva za delo, družino, socialne ..zadeve RS na Ministrstvo za obrambo RS. Osnova za sofinanciranje je temeljit in kakovosten program aktivnosti, ki ga je striktno izvajati. V bistvu gre za obojestransko sodelovanje in še večje vklučevanje častniške organizacije v področje SV. Ogrinc je še posebej poudaril potrebo po podmladku, saj se organizacija hitro stara.

Franjo Pokos, predsedujoči konference, je opozoril na vojno v Ukrajini, ki jo je po diplomatski poti čim prej končati. Zavedati se moramo bližine nevarnosti in biti na to pripravljeni.

Janez Šifrar, častni predsednik občinske organizacije ZZB z.v. NOB v občini Hoče - Slivnica, je pozdravil konferenco. Opravičil je odsotnost dr Martina Kramarja, novega predsednika. Omenil je, da ima občutek, da se del lokalne organizacije želi odcepiti, da najbrž nastaja nova, ozadje tega pa še mu ni poznano.

Jernej Jazbinšek, predsednik SD Franc Lešnik – Vuk iz Hotinje vasi, je obljubil nadaljnje sodelovanje SD z enoto Slivnica, članstvo je pozval, da se v večjem številu udeležuje vadbe streljanja z zračno puško v novi športni dvorani v Hočah, kjer je vrhunsko opremljeno strelišče.

Tone Korošec, predsednik mariborske veteranske organizacije, je izpostavil dobro sodelovanje z enoto Slivnica, še posebej je izpostavil njene veterane. Povabil je na ogled muzeja, ki se nahaja na sedežu veteranskega združenja v bivši meljski vojašnici, kjer si je možno ogledati in se seznaniti z orožjem, opremo, dokumenti in še s čim iz 1. in 2. svetovne vojne ter vojne za Slovenijo '91. Povabilo velja tudi za v petek, 10. aprila letos, ko bo na zelenici v Gaju spomina, v neposredni bližini sedeža veteranske organizacije, otvoritev spomenika bombardiranemu Mariboru.

Razpravo po poročilih je zaključil Boris Demšič, novi član slivniške enote. Predlagal je, da bi se enoti OZSČ Mb Slivnica in Hoče združili. Omenil je, da je tudi on zaznal, da se pri občinski organizaciji ZZB z.v. NOB Hoče – Slivnica v ozadju nekaj dogaja, cepitev je slabitev in jo obsoja, je poudaril. Mladim, še posebej učencem obeh OŠ v občini, je končno predstaviti dogodke iz leta 1991.

Po soglasnem sprejetju poročila je predsednik enote Slivnica podal še predlog načrta dela za leto 2015. Tudi slednji je bil z nekaj datumskimi popravki soglasno potrjen. Delegata, ki bosta enoto zastopala na letni programski konferenci krovne organizacije v marcu, sta bila potrjena.

Zaključili smo z druženjem. Harmonikar Franček in trobentač Herman sta zaigrala, pevci zapeli. Zalednika Vanč in Nada sta nas presenetila z večerjo. Tudi kapljica rujnega je koga poživila. Bilo je lepo.

Gostitelju, slivniški OŠ in njenemu ravnatelju Antonu Obrehtu, še enkrat hvala za gostoljubje.

Čreta, marec 2015

                                                                                                            Bruno Kremavc, stotnik

                                                                                                             predsednik enote Slivnica