ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Letne konference in sestanki

Petnajsta letna programska konferenca enote Slivnica 2012

Predsedstvo enote Slivnica je tokrat letno programsko konferenco enote načrtovalo v petek, 17. februarja 2012. Ponovno na dan, ko so se učenci OŠ Franc Lešnik – Vuk v Slivnici že neizmerno veselili zimskih počitnic. Vodstvo šole nam je že petnajstič zapovrstjo zagotovilo  prostore in tudi tehnična sredstva za ogled filma slovenske vojske. Tudi lepše vreme je prispevalo svoj delež k večji udeležbi na konferenci. Le - te se je udeležilo 22 članov in 19 članic enote in 5 častnih gostov, skupaj 46. Sklepčnost je bila kajpak prepričljivo zagotovljena. Osnovna pozornost je bila posvečena kronološkemu pregledu aktivnosti in rezultatom dela v letu 2011. Od vabljenih gostov se jih je 5 udeležilo konference: Jože Škof, predsednik častniške/podčastniške organizacije Maribora, Anton Korošec, predsednik veteranske organizacije Maribora, Janez Šifrar, predsednik zveze združenj borcev za vrednote NOB Hoče – Slivnica, Boštjan Gril, predstavnik SD Franc Lešnik – Vuk iz Hotinje vasi in Jakob Vigec, podpredsednik sveta KS Slivnica. Zaradi drugih, nujnejših obveznosti, so izostanek opravičili Jože  Merkuš, župan občine Hoče – Slivnica, Anton Obreht, ravnatelj OŠ Franc Lešnik – Vuk iz Slivnice, Franc Bukovec, predsednik DU Orehova – Hotinja vas, Jernej Jazbinšek, predsednik SD Franc Lešnik – Vuk, Hotinja vas in Peter Kovaček, predsednik sveta KS Slivnica. V Hočah je potekala volilno programska konferenca športne zveze. Po uvodnem pozdravu in izvolitvi delovnega predsedstva, je predsednik enote podal poročilo o delu enote za obravnavano obdobje.

Obni_zbor_ZVS_Slivnica_17._2._2012_013

Obni_zbor_ZVS_Slivnica_17._2._2012_017

Enota Slivnica še vedno igra vidnejšo vlogo med 18 – timi enotami, ki sestavljajo združenje. Je edina enota, ki povečuje članstvo, v zadnjih šestih letih se je kadrovsko okrepila za 6 častnikov/podčastnikov,16 pridruženih članov in 8 pridruženih članic. Tudi plačevanje članarine je zgledno. Gre namreč za dejstvo, da na ravni združenja članstvo upada, iz 1920 na 1596, prav tako so občutno upadli prihodki iz naslova članarine. Kriza se je očitno zajedla tudi v to področje delovanja. Enota je tudi tokrat sledila osnovnim smernicam iz načrta krovne organizacije in lastnemu načrtu in vse naloge izpolnila. K temu so poleg članstva in pristašev enote, pomemben prispevek dodali še  Občina Hoče – Slivnica,  krovna častniška organizacija iz Maribora, SD Franc Lešnik – Vuk,  OŠ Franc Lešnik – Vuk,    KS Slivnica, območno veteransko združenje Maribor in enota Ho  V razpravi po poročilu so sodelovali izključno gostje. Jože Škof je pohvalil prizadevanje enote in predsednika. Predstavil je stanje v krovni organizaciji, ki je, kot že rečeno zaradi posledic krize oteženo. Zahvalil se je občini Hoče – Slivnica, še posebej županu Jožetu Merkušu, za sofinanciranje in sodelovanje s krovno organizacijo in podporo obema enotama. Omenil je tudi, da novo vodstvo ZSČ (zveze slovenskih častnikov) tvorno sodeluje z MO RS, še posebej v projektu vojaške strateške rezerve. Janez Šifrar je izrazil zadovoljstvo, da je med tako prizadevnim in aktivnim članstvom. Predstavil je razvoj lokalne častniške/podčastniške organizacije (Hoče, Rače) od konca 2. svetovne vojne do današnje. Podprl je prizadevanja vodstev enot Slivnice in Hoč za septembrski pohod na Jugovo domačijo. Anton Korošec ugotavlja, da je v enoti Slivnica kar precej veteranov, ki so aktivni tudi v veteranski organizaciji. Zavzel se je za nadaljnje sodelovanje med organizacijama, še posebno na urjenjih in družabnih srečanjih. Povabil je članstvo na ogled muzeja na sedežu veteranske organizacije v bivši meljski vojašnici. Poudaril je še, da število veteranov v mariborskem združenju narašča, preseglo je število 1000. Tudi predstavnika SD in KS sta pozdravila konferenco. Po soglasnem sprejetju poročila je predsednik enote Slivnica podal še predlog načrta dela enote za leto 2012. Tudi predstavljeni načrt dela, z manjšimi  dopolnitvami, je bil soglasno sprejet.                                                                                                                                                                                   Zbor je potrdil tudi dosedanja delegata, vključno z nadomestnima članoma, ki bosta enoto zastopala na letošnji programski konferenci krovne organizacije.

Podeljena so bila  priznanja enote. Prejemniki za leto 2011 so Anka Jakolič, dr Martin Kramar in Slavko Habjanič. Sledil je ogled zanimivega vojaškega filma, ki ga je zagotovil in predvajal stotnik SV,  Boris Škodnik. Franček - muzikant z mehom in Herman s trompeto sta veselo zaigrala. Za piko na i so, kot že vrsto let doslej, poskrbeli domači koranti. Ob okusni jedači in kapljici rujnega, za kar sta, že po običaju, poskrbela naša neutrudna zalednika Vanč in Nada, se je pričelo druženje. Pogumnejši so tudi zaplesali. Bilo je lepo.

 

Bruno Kremavc, stotnik

Slivnica, 17. 2. 2012