ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Letne konference in sestanki

Programska volilna konferenca 2017

        

castniki

 

VOLILNO PROGRAMSKA KONFERENCA

           ENOTE OZSČ MARIBOR – SLIVNICA, LETO 2017        

  • Preteklo je že peto štiriletno obdobje delovanje slivniške enote, obdobje 2014 – 2017. Skratka, skupaj sta pretekli dve desetletji, ko smo s pogorišča enote prispeli v sam vrh enot mariborskega območnega združenja slovenskih častnikov. Tudi dvajsetič zapovrstjo se je tokratna, jubilejna volilna konferenca, odvijala v prostorih OŠ Franc Lešnik – Vuk v Slivnici. Učenci so v petek, 23. februarja, veselo odvihrali na zaslužene zimske počitnice, članice, člani, pristaši enote in častni gostje pa smo se v zavidljivem številu odzvali vabilu na konferenco. Še enkrat je vodstvo slivniške enote, zadolženo za pripravo konference, prijetno presenetil član enote in častnik SV, stotnik Boris Škodnik. Vse za konferenco je bilo nared, aktualnih revij SV na pretek in dve skriti buteljki šampanjca, z velikim napisom 20 let. Udeleženih je bilo 26 članov, 19 članic in 6 častnih gostov. Prostor je bil zaseden do zadnjega kotička. Častne goste so predstavljali dr Marko Soršak, župan občine Hoče – Slivnica, Janez Šifrar, častni član Združenja zveze borcev za vrednote NOB Hoče – Slivnica, Martin Benko, podpredsednik OZSČ Maribor, Jernej Jazbinšek, predsednik SD Franc Lešnik – Vuk iz Hotinje vasi, Herman Jakolič, podpredsednik AMD Orehova vas in Marijan Frangež, predsednik hoške enote. Izostanek sta zaradi drugih obveznosti opravičila Anton Obreht, ravnatelj OŠ Franc Lešnik – Vuk in Anton Korošec, predsednik mariborskega veteranskega združenja.
  • S pozdravom navzočim, pri čemer sem izrazil izredno zadovoljstvo z udeležbo, sem otvoril 20. jubilejno konferenco. Po predstavitvi častnih gostov in izvolitvi delovnega predsedstva v sestavi Boris Demšič, Majda Bobanec, Marija Horvat, in ostalih organov, sem podal izčrpno kronološko poročilo o delu enote za obdobje 2014 – 2017, kopije poročila in letnega načrta dela za leto 2018 pa predal našemu županu in predstavniku krovne častniške organizacije.
  • Pomembna je ugotovitev, da je enota še bolje organizirana, tesneje povezana z drugimi društvi in institucijami, pripadnost članstva in domoljubje se krepi, tudi članstvo enote se za razliko od vseh ostalih 17 enot mariborske častniške organizacije veča.
  • V razpravo so se vključili Boris Demšič, dr Marko Soršak, Martin Benko, Jernej Jazbinšek, Herman Jakolič in Marijan Frangež. Če strnem skupne ugotovitve in poudarke razpravljalcev, so naslednji: čestitke za uspešno opravljeno delo, dobro sodelovanje z Območnim združenjem slovenskih častnikov Maribor, občino Hoče - Slivnica, organizacijami in društvi, še posebej s SD Franc Lešnik – Vuk,, AMD Orehova vas in OŠ Slivnica, večanje članstva enote, več usposabljanja in krepitev domoljubja. Verifikacijska komisija je pred glasovanjem o poročilu in obravnavi letnega načrta dela potrdila sklepčnost konference. Tako poročilo o delu enote, kakor tudi letni načrt dela, slednji z manjšimi dopolnitvami, sta bila soglasno potrjena. Sledila je razrešnica predsednika in predsedstva, po podanih predlogih predsedstva z zadnje lanske seje pa ponovno soglasno imenovanje razrešenega vodstva. V imenu članstva enote se mi je za 20. letno uspešno vodenje zahvalil član enote in častnik slovenske vojske, stotnik Boris Škodnik.
  • Potrjena sta bila tudi delegata za marčno volilno programsko konferenco krovne organizacije, ki bo v izobraževalnem centru v Pekrah, Drago Renčelj in Majda Bobanec ter njuna namestnika Jože Žuraj in Silvester Partlič. Zasluženih priznanj so se tokrat razveselili Andrej Maučec, Marija Horvat, Milan Ferlin, Jože Tomažič – Pinki in Miran Drofenik.
  • Za vesel zaključek sta s harmoniko in trobento poskrbela naša Franček in Herman.
  • Gostitelju 20. jubilejne konference, vodstvu in osebju OŠ Franc Lešnik – Vuk, iskrena hvala.
  • Bruno Kremavc, stotnik, predsednik enote Slivnica