ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Letne konference in sestanki

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA ENOTE OZSČ MARIBOR -SLIVNICA

 

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA ENOTE  OZSČ MARIBOR  - SLIVNICA

 

Pust je tokrat, ne prvič,  prehitel našo konferenco. in nas prikrajšal za nekaj dodatne vedrine. Zadnji dan pouka osnovnošolcev, pred tako željno pričakovanimi zimskimi počitnicami, je bil petek, 19. februarja, naključje pa se je poigralo, da je to bila, začenši s februarjem daljnjega leta 1998, devetnajsta konferenca zapovrstjo. Doslej se je vselej zgodila v urejenih in lepih prostorih OŠ Franc Lešnik – Vuk v Slivnici. 48 udeleženih, od tega 43 članov in  članic enote, je prišlo iz Radizela, Slivnice, Orehove in Hotinje vasi, Pivole, Hoč, Črete, Polane, Rogoze, tudi iz Maribora. Pozornejši opazovalec takoj opazi, da se v slivniška enota širi tudi izven krajevnih meja. Zbor je kajpak uspel in to tradicijo bo enota negovala naprej, garant za to pa so zvesti, aktivni in izkušeni člani, ne več tako mladi, a  v času v kakršnem se nahajamo, vse bolj odločni in kritični do razmer, tudi modrosti jim ne manjka. Osnovna pozornost, kakor običajno, je bila namenjena pregledu opravljenga dela, oceni vložka vodstva, sprejemu načrta dela enote za tekoče leto, potrditvi delegatov za zbor krovne častniške organizacije in podelitev priznanj najzaslužnejšim v letu 2015. Dva vabljena častna gosta, Marko Soršak, župan občine Hoče – Slivnica in Anton Obreht, ravnatelj OŠ v Slivnici, sta zaradi pomembnejših obveznosti opravičila izostanek. Predsednika AMD Orehova vas, Silvina Vesenjaka in predsednika SD Franc Lešnik – Vuk, Jerneja Jazbinška, sta zamenjala Herman Jakolič, podpredsednik in Boštjan Gril, vodja trenerjev. Prišli pa so Jože Škof, predsednik krovne častniške organizacije, Venčeslav Ogrinc, podpredsednik le-te, Anton  Korošec, predsednik mariborske veteranske organizacije, Janez Šifrar, častni član in Boris Demšič, podpredsednik občinske borčevske organizacije.

Po kratkem uvodnem pozdravu predsednika, izvolitvi delovnega predsedstva v sestavi Franjo Pokos, Majda Bobanec, Boris Demšič, ostalih organov za delo zbora in sprejetju predloženega dnevnega reda, je predsednik enote podal izčrpno poročilo o delu enote za obravnavano obdobje. Poleg urjenja in izobraževanja na  vojaško – strokovnem področju, izboljševanju organiziranosti, krepitvi medsebojnih odnosov znotraj enote in navzven, povezovanju enote z drugimi subjekti, si je članstvo enote še bolj prizadevalo uveljaviti svojo vlogo na področju domoljublja. Tudi na kadrovskem področju je zaznati napredek.

Razpravo po poročilu je odprl Venčeslav Ogrinc, član enote, podpredsednik krovne častniške organizacije in predsedujoči Pokrajinskega odbora Vzhodnoštajerske pokrajine, v nadaljevanju PO VŠP. Gre za veteransko institucijo. Predlagal je, da bi se enoti OZSČ Maribora Slivnica in Hoče združili. Slivniška enota je zelo aktivna, celo vodilna, hoška pa stagnira, kadrovsko pa se slabi, ima pa dobre športnike (strelce, smučarje).. Z združitvijo obeh v eno pa bi dosegli premik na boljše, enota bi tako bila še močnejša, tako na ravni občine, kakor tudi krovne organizacije.

Pritrdil mu je tudi predsednik slivniške enote. Tudi zbor je soglasno podprl to pobudo. Jože Škof je v imenu krovne organizacije in v svojem imenu pozdravil udeležence konference, izrazil zadovoljstvo z udeležbo, in pohvalil poročilo,  enoto pa uvrstil kot najboljšo med osemnajstimi v mariborskem združenju. Predstavil je aktivnost krovne organizacije in izpostavil dobre, kakor tudi šibkejše trende, ki jih je zaznati v delovanju velikega združenja. Pohvalil je sodelovanje župana občine Hoče – Slivnica in se zahvalil za finančno podporo združenju, četudi je manjša, kakor je bila v preteklih letih. Omenil je tudi kadrovski upad, članstvo se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za več kot četrtino, s 1900 na 1400. Poudaril pa je, da je slivniška enota v primerjavi z omenjenim pravo nasprotje.Vse večje težave pa so tudi s članarino, saj jo le  še ca 40% plačuje. Poudaril pa je, da je združenju ponovno uspelo izdati glasilo Štajerski častnik in da se bo kot predsednik naprej trudil, da bo tako tudi letos in v prihodnje tako. Splet in pisan dokument tudi zanj nista primerljiva. Zbrane je povabil na tradicionalni častniški ples v Hotel Habakuk, ki pa mu v zadnjem obdobju, kakor je pojasnil, ne kaže dobro. Zob krize vse globlje grize, je nekdo prišepnil. Anton Korošec je, tako kot lani, tudi letos pohvalil enoto, jo opredelil kot vzorčno in poudaril, da se sodelovanje med mariborsko veteransko organizacijo in slivniško enoto krepi. Izpostavil je pomemben doprinos Venčeslava Ogrinca, ki je kot predsedujoči PO VŠP na visoko raven dvignil to institucijo. Tudi predsedujočega enote, ki je tudi podpredsednik mariborske veteranske organizacije že drugi mandat, je pohvalil. Herman Jakolič je zagotovil, da bo sodelovanje med AMD Orehova vas in slivniško enoto še naprej dobro. Veseli ga, da bo del članstva enote pomladi sodeloval v čistilni akciji na področju motokrosa. Tudi predstavnik strelske družine iz Hotinje vas je zagotovil nadaljnje sodelovanje pri urjenju z zračnim orožjem. Janez Šifrar je vodstvu in ostalemu članstvu enote zaželel nadaljnjih uspehov pri delu, izrazil pa je željo, da bi sofinanciranje občinske borčevske organizacije ponovno zaživelo. Temu se je pridružil tudi Boris Demšič, pohvalil je delo vodstva enote in predlagal preoblikovanje častniškega plesa v bolj dostopnega tudi za tiste člane z nižjimi mesečnimi prihodki. Po soglasnem in z bučnim aplavzom pospremljenim sprejetjem poročila o delu,  potrditvijo delegatov enote za konferenco krovne organizacije, Silvestra Partliča in Borisa Demšiča ter njunih namestnikov Mihe Horvata in Jožeta Žuraja in potrditvi letnega načrta dela, je sledilo podeljevanje priznanj najzaslužnejšim v letu 2015. Tokrat so priznanja prejeli Majda Bobanec, Boris Demšič in Branko Milenkovič. Za zasluge s področja športa (nogomet) in širše prepoznavnosti enote (snemanje, fotografiranje) pa sta bila z novo kapo OZSČ Maribor simbolično nagrajena Branko Kovaček – »Pula« in Miha Horvat. Iskrene čestitke še enkrat! Jože Škof je v zaključku podelitev priznanj povedal, da je vodstvo krovne organizacije predlagalo zlato plaketo za predsednika enote, stotnika, veterana vojne za Slovenijo, Bruna Kremavca in sicer za njegovo dolgoletno in uspešno delo na ravni enote, združenja in zveze. Podal je tudi obrazložitev, ki je bila nagrajena s ploskanjem.

Večna zalednika Vanč in Nada Auda sta z okusno večerjo okrepčala udeležence. Druženje je trajalo in trajalo, prijateljske vezi se utrjujejo. Kamera Mihe Horvata je snemala, marsikaj bo kmalu videti tudi na platnu. Tudi v glasilu Utrinkih bo najbrž kaj  prebrati.

Gostitelju, vodstvu in zaposlenim OŠ Franc Lešnik – Vuk kot vselej, iskrena hvala.

Čreta, 23.02. 2016

Bruno Kremavc, stotnik

                                                                                                               predsednik

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

LETNA PROGRAMSKA KONFERENCA ENOTE  OZSČ MARIBOR  - SLIVNICA

Pust je tokrat, ne prvič,  prehitel našo konferenco. in nas prikrajšal za nekaj dodatne vedrine. Zadnji dan pouka osnovnošolcev, pred tako željno pričakovanimi zimskimi počitnicami, je bil petek, 19. februarja, naključje pa se je poigralo, da je to bila, začenši s februarjem daljnjega leta 1998, devetnajsta konferenca zapovrstjo. Doslej se je vselej zgodila v urejenih in lepih prostorih OŠ Franc Lešnik – Vuk v Slivnici. 48 udeleženih, od tega 43 članov in  članic enote, je prišlo iz Radizela, Slivnice, Orehove in Hotinje vasi, Pivole, Hoč, Črete, Polane, Rogoze, tudi iz Maribora. Pozornejši opazovalec takoj opazi, da se v slivniška enota širi tudi izven krajevnih meja. Zbor je kajpak uspel in to tradicijo bo enota negovala naprej, garant za to pa so zvesti, aktivni in izkušeni člani, ne več tako mladi, a  v času v kakršnem se nahajamo, vse bolj odločni in kritični do razmer, tudi modrosti jim ne manjka. Osnovna pozornost, kakor običajno, je bila namenjena pregledu opravljenga dela, oceni vložka vodstva, sprejemu načrta dela enote za tekoče leto, potrditvi delegatov za zbor krovne častniške organizacije in podelitev priznanj najzaslužnejšim v letu 2015. Dva vabljena častna gosta, Marko Soršak, župan občine Hoče – Slivnica in Anton Obreht, ravnatelj OŠ v Slivnici, sta zaradi pomembnejših obveznosti opravičila izostanek. Predsednika AMD Orehova vas, Silvina Vesenjaka in predsednika SD Franc Lešnik – Vuk, Jerneja Jazbinška, sta zamenjala Herman Jakolič, podpredsednik in Boštjan Gril, vodja trenerjev. Prišli pa so Jože Škof, predsednik krovne častniške organizacije, Venčeslav Ogrinc, podpredsednik le-te, Anton  Korošec, predsednik mariborske veteranske organizacije, Janez Šifrar, častni član in Boris Demšič, podpredsednik občinske borčevske organizacije.

Po kratkem uvodnem pozdravu predsednika, izvolitvi delovnega predsedstva v sestavi Franjo Pokos, Majda Bobanec, Boris Demšič, ostalih organov za delo zbora in sprejetju predloženega dnevnega reda, je predsednik enote podal izčrpno poročilo o delu enote za obravnavano obdobje. Poleg urjenja in izobraževanja na  vojaško – strokovnem področju, izboljševanju organiziranosti, krepitvi medsebojnih odnosov znotraj enote in navzven, povezovanju enote z drugimi subjekti, si je članstvo enote še bolj prizadevalo uveljaviti svojo vlogo na področju domoljublja. Tudi na kadrovskem področju je zaznati napredek.

Razpravo po poročilu je odprl Venčeslav Ogrinc, član enote, podpredsednik krovne častniške organizacije in predsedujoči Pokrajinskega odbora Vzhodnoštajerske pokrajine, v nadaljevanju PO VŠP. Gre za veteransko institucijo. Predlagal je, da bi se enoti OZSČ Maribora Slivnica in Hoče združili. Slivniška enota je zelo aktivna, celo vodilna, hoška pa stagnira, kadrovsko pa se slabi, ima pa dobre športnike (strelce, smučarje).. Z združitvijo obeh v eno pa bi dosegli premik na boljše, enota bi tako bila še močnejša, tako na ravni občine, kakor tudi krovne organizacije.

Pritrdil mu je tudi predsednik slivniške enote. Tudi zbor je soglasno podprl to pobudo. Jože Škof je v imenu krovne organizacije in v svojem imenu pozdravil udeležence konference, izrazil zadovoljstvo z udeležbo, in pohvalil poročilo,  enoto pa uvrstil kot najboljšo med osemnajstimi v mariborskem združenju. Predstavil je aktivnost krovne organizacije in izpostavil dobre, kakor tudi šibkejše trende, ki jih je zaznati v delovanju velikega združenja. Pohvalil je sodelovanje župana občine Hoče – Slivnica in se zahvalil za finančno podporo združenju, četudi je manjša, kakor je bila v preteklih letih. Omenil je tudi kadrovski upad, članstvo se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za več kot četrtino, s 1900 na 1400. Poudaril pa je, da je slivniška enota v primerjavi z omenjenim pravo nasprotje.Vse večje težave pa so tudi s članarino, saj jo le  še ca 40% plačuje. Poudaril pa je, da je združenju ponovno uspelo izdati glasilo Štajerski častnik in da se bo kot predsednik naprej trudil, da bo tako tudi letos in v prihodnje tako. Splet in pisan dokument tudi zanj nista primerljiva. Zbrane je povabil na tradicionalni častniški ples v Hotel Habakuk, ki pa mu v zadnjem obdobju, kakor je pojasnil, ne kaže dobro. Zob krize vse globlje grize, je nekdo prišepnil. Anton Korošec je, tako kot lani, tudi letos pohvalil enoto, jo opredelil kot vzorčno in poudaril, da se sodelovanje med mariborsko veteransko organizacijo in slivniško enoto krepi. Izpostavil je pomemben doprinos Venčeslava Ogrinca, ki je kot predsedujoči PO VŠP na visoko raven dvignil to institucijo. Tudi predsedujočega enote, ki je tudi podpredsednik mariborske veteranske organizacije že drugi mandat, je pohvalil. Herman Jakolič je zagotovil, da bo sodelovanje med AMD Orehova vas in slivniško enoto še naprej dobro. Veseli ga, da bo del članstva enote pomladi sodeloval v čistilni akciji na področju motokrosa. Tudi predstavnik strelske družine iz Hotinje vas je zagotovil nadaljnje sodelovanje pri urjenju z zračnim orožjem. Janez Šifrar je vodstvu in ostalemu članstvu enote zaželel nadaljnjih uspehov pri delu, izrazil pa je željo, da bi sofinanciranje občinske borčevske organizacije ponovno zaživelo. Temu se je pridružil tudi Boris Demšič, pohvalil je delo vodstva enote in predlagal preoblikovanje častniškega plesa v bolj dostopnega tudi za tiste člane z nižjimi mesečnimi prihodki. Po soglasnem in z bučnim aplavzom pospremljenim sprejetjem poročila o delu,  potrditvijo delegatov enote za konferenco krovne organizacije, Silvestra Partliča in Borisa Demšiča ter njunih namestnikov Mihe Horvata in Jožeta Žuraja in potrditvi letnega načrta dela, je sledilo podeljevanje priznanj najzaslužnejšim v letu 2015. Tokrat so priznanja prejeli Majda Bobanec, Boris Demšič in Branko Milenkovič. Za zasluge s področja športa (nogomet) in širše prepoznavnosti enote (snemanje, fotografiranje) pa sta bila z novo kapo OZSČ Maribor simbolično nagrajena Branko Kovaček – »Pula« in Miha Horvat. Iskrene čestitke še enkrat! Jože Škof je v zaključku podelitev priznanj povedal, da je vodstvo krovne organizacije predlagalo zlato plaketo za predsednika enote, stotnika, veterana vojne za Slovenijo, Bruna Kremavca in sicer za njegovo dolgoletno in uspešno delo na ravni enote, združenja in zveze. Podal je tudi obrazložitev, ki je bila nagrajena s ploskanjem.

Večna zalednika Vanč in Nada Auda sta z okusno večerjo okrepčala udeležence. Druženje je trajalo in trajalo, prijateljske vezi se utrjujejo. Kamera Mihe Horvata je snemala, marsikaj bo kmalu videti tudi na platnu. Tudi v glasilu Utrinkih bo najbrž kaj  prebrati.

Gostitelju, vodstvu in zaposlenim OŠ Franc Lešnik – Vuk kot vselej, iskrena hvala.

Čreta, 23.02. 2016

Bruno Kremavc, stotnik

                                                                                                               predsednik

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Navadna tabela"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}