ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

20.TRDICIONALNI ŠAHOVSKI TURNIR MALEČNIK 2016

 

 

 

                                        20. TRADICIONALNI ŠAHOVSKI TURNIR  MALEČNIK 2016

 

               Šah je miselni šport, ki je v Sloveniji zelo priljubljen, saj je šah druga najbolj množična organizacija pri nas in ima nekaj nad 15 tisoč šahistk in šahistov, nekaj nad 150 klubov in čez 250 krožkov. Lani je Šahovska zveza slavila 80-letnico obstoja in počastila številne uspehe slovenskih šahist in šahistov.                                                                                                                                                              Šah je tudi uveden kot izbirni predmet v osnovnih šolah in predstavlja odlično vzgojno in   pedagoško sredstvo v razvoju zdrave mlade osebnosti. Doslej so vsi primerjalni rezultati potrdili tezo, da učenci. ki že v zgodnjih letih igrajo šah, dosegajo boljši učni uspeh tudi pri drugih predmetih. Šah lahko igramo profesionalno- tekmovalno ali  rekreacijsko , sami, z nasprotnikom ali ekipno. Danes lahko igramo tudi internetni šah in si lahko izberemo nasprotnika s kateregakoli konca sveta. Šah je zelo pomemben tudi za starejše šahiste, saj jim omogoča redno druženje in stalno miselno aktivnost.

             V OZSČ Maribor je za šah zadolžena enota Malečnik-Ruperče, ki vsako leto organizira tradicionalni šahovski turnir v ŠK Malečnik. Turnir je vedno v četrtek v prvem tednu meseca       junija. Povabimo šahiste iz drugih enot in šahiste veteranov. Letos je bil odigran že 20. turnir, na katerem je igralo 25 šahistov. Prisotni so bili tudi gledalci. Turnir se je igral ekipno in posamezno hkrati, 10 minut na igralca, 7 kol. Izračuna se lahko, da smo na tem turnirju odigrali skoraj 175 tekmovalnih partij, na 20 turnirjih pa okrog 3000 ali več partij.

               Čeprav je najbolj pomembno druženje, podelimo najboljšim priznanja in pokale, predsednik Igor Pahor pa poskrbi za prijetno razpoloženje ob ražnju in dobri kapljici.

 

Najboljši posamezniki:

1. Danilo Kajnih,       5,5 točk

2. Mato Tolič,           5,5 točk

3. Zvonko Flandija, 5   točk

Najboljše ekipe:

1. OZVVS Maribor, 15 točk

2. Malečnik               15 točk

3. Pekre                     12 točk

Igor Pahor, predsednik enote Malečnik- Ruperče